Sigma Consulting Oy Hanselin toimitilaturvallisuuden sopimustoimittajaksi 2022–2027

Hanselin sopimukseen liittyvät toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut kattavat erilaisia turvallisuusratkaisujen ja -järjestelmien elinkaaripalveluita, kuten esimerkiksi:

  • Turvallisuusjärjestelmän elinkaarenaikaisten muutosten ja kehitystarpeiden tunnistaminen
  • Dokumentoinnin ja toimenpide-ehdotusten tekeminen
  • Turvallisuusjärjestelmien jatkuvuussuunnittelu
  • Turvallisuusratkaisuihin ja -järjestelmiin liittyvä ohjeistus ja koulutus.

Asiantuntijatyö voi myös liittyä asiakkaan käytössä olevien turvallisuusratkaisujen toiminnallisen ja teknisen toteutuksen kartoitukseen, jossa varmistetaan kohteena olevan  turvallisuusratkaisun soveltuvuus Asiakkaan tarpeen mukaiseen käyttötarkoitukseen.

Asiantuntijatyöt suunnittelusta toteutukseen

Asiantuntijatyötä voidaan hankkia myös tilanteessa, jossa Asiakkaalla ei ole olemassa olevia turvallisuusratkaisuja. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi uuden toimitilan rakentamis- tai suunnitteluvaiheessa.

Asiantuntijatyöt voivat myös kohdentua kartoitusten lopputulosten analysointiin, kehitysehdotusten ja suositusten tekemiseen sekä turvallisuusratkaisuihin ja -järjestelmiin liittyvään suunnitteluun, määrittelyyn, käyttöönottoon, koulutukseen ja projektin hallintaan.

Hankittava palvelu voi olla projektiluonteista tai jatkuvaa palvelua.

Projektipäällikkö- ja konsultointipalvelulla tuetaan asiakkaan toimintaa, ja toteutetaan tarvittavat suunnitelmat ja ohjeet sekä koulutetaan ja valvotaan näiden toteutumista hankkeen aikana. Projektipäällikkö tai konsultti toimii Asiakkaan edustajana osallistuen työmaa-, seuranta- ja projektikokouksiin ja hankkeen suunnitteluun yhdessä sovitun mukaisesti.

Osaamista erilaisiin turvallisuushankkeisiin ja vaativiin projekteihin

Sigma Consulting -ryhmittymällä on pitkä kokemus vaativista toimitilaturvallisuuteen liittyvistä hankkeista ja suunnittelusta. Konsulttimme ovat olleet toteuttamassa useita turvallisuuskriittisiä valtionhallinnon projekteja ja ratkaisuja. Voimme auttaa organisaatiotanne turvaluokiteltujen tilojen ja järjestelmien kehittämisessä sekä toimitilojen turvajärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ottakaa yhteyttä ja kartoitetaan yhdessä turvallisuuteen liittyvät tarpeenne.

 

Tutustu myös Hanselin pienhankintasopimukseen.