Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Hanke- ja projektijohtaminen

Sigma Consulting Oy tarjoaa vaativien hankkeiden hanke- ja projektijohtamisen palveluita. Pyrimme aina noudattamaan asiakkaan johtamis- ja hankemenettelyjä. Tarvittaessa tuomme hankkeeseen käytössä parhaaksi havaitut menettelyt ja menetelmät.

  • Arvioimme hankkeen lähtökohdat ja muodostamme johdolle selkeän kuvan hankkeen onnistumisen edellytyksistä sekä kustannuksista. 
  • Suoritamme hankkeen käynnistyksen ja osallistumme tarvittaessa hankkeen kilpailutukseen ja hankeresursointiin.
  • Tuemme asiakasta hankesuunnitelmien laadinnassa ja johtoryhmätyöskentelyssä.
  • Perustamme hanketoimiston ja osallistumme hanketoimiston työskentelyyn sekä hankkeen päivittäisjohtamiseen.
  • Pidämme huolta hankkeen tavoitteisen saavuttamisesta ja varmistamme suunnitelman mukaisten tehtävien oikea-aikaisen toteuttamisen.
  • Seuraamme hankkeen muutoshallintaa ja osallistumme muutoshallinnan viestintään.  Huolehdimme, että hankkeeseen liittyviä riskejä arvioidaan ja riskitasoa pyritään jatkuvasti pienentämään.
  • Tuemme organisaatioon kohdistuvan muutoksen läpivientiä ja organisaation viestintää. Valvomme hankkeen lopputuotosten käyttöönottoa.
  • Raportoimme koko hankkeen ajan säännöllisesti hankejohdolle hankkeen tilanteesta.