Prosessien ja toimintamallien kehittäminen

Määrämuotoiset prosessit ja toimitamallit antavat mahdollisuuden jatkuvasti kehittää toimintaa.

Kehittämistyössä pyrimme suoraviivaistamaan ja yksinkertaistamaan prosesseja ja toimintamalleja. Samalla pyrimme nostamaan myös prosessien mitattavuutta, jotta voimme paremmin ymmärtää ja vaikuttaa prosesseihin ja toimitamalleihin organisaation muuttuvissa tilanteissa.