Hanke- ja projektijohtaminen

Projektin käynnistyessä

Arvioimme hankkeen lähtökohdat ja muodostamme johdolle selkeän kuvan hankkeen onnistumisen edellytyksistä sekä kustannuksista.

Suoritamme hankkeen käynnistyksen ja osallistumme tarvittaessa hankkeen kilpailutukseen ja hankeresursointiin.

Tuemme asiakasta hankesuunnitelmien laadinnassa ja ohjausryhmätyöskentelyssä.

Perustamme hanketoimiston ja osallistumme hanketoimiston työskentelyyn sekä hankkeen päivittäisjohtamiseen.

Projektin aikana 

Pidämme huolta hankkeen tavoitteisen saavuttamisesta ja varmistamme suunnitelman mukaisten tehtävien oikea-aikaisen toteuttamisen.

Seuraamme hankkeen muutoshallintaa ja osallistumme muutoshallinnan viestintään.  Huolehdimme, että hankkeeseen liittyviä riskejä arvioidaan ja riskitasoa pyritään jatkuvasti pienentämään.

Tuemme organisaatioon kohdistuvan muutoksen läpivientiä ja organisaation viestintää. Valvomme hankkeen lopputuotosten käyttöönottoa.

Raportoimme koko hankkeen ajan säännöllisesti hankejohdolle hankkeen tilanteesta.