Organisaatio ja kriisiviestintä

Organisaatioviestintä kattaa viestinnän kaikille organisaation sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Isojen muutosten ja kriisien kohdatessa, on ensiarvoisen tärkeää omata hallittu toimenpidesuunnitelma tilanteen hallitsemiseksi.

Kriisejä ei voi välttää, mutta niiden vaikutuksia voidaan minimoida laatimalla ennakkoon toimiva viestintäsuunnitelma. On tärkeää varautua häiriötilanteisiin ja mahdollisiin kriiseihin, jotta tiedetään vastuut ja valtuudet eri tilanteissa, ja mitkä ovat tärkeimmät sekä ensimmäiset toimenpiteet ongelmien kohdatessa.