Muutosjohtaminen

Muutos on organisaatiolle aina riski, mutta hyvällä muutosjohtamisella se saadaan vietyä onnistuneesti maaliin. Muutoksen läpiviemiseksi on henkilöstölle kyettävä perustelemaan miksi muutosta tarvitaan, mihin muutoksella pyritään ja kuinka asetetut tavoitteet saavutetaan.

Autamme asiakkaan läpi vaikean muutostilanteen.

Määrittelemme asiakkaan kanssa muutoksen tavoitteet ja muutoksen perusteet. Kiinnitämme erityistä huomiota organisaation toimivuuteen muutostilanteessa.

Muutoksen hallinnassa huomioimme asiakaan vision ja strategisten suunnitelmien vaikutuksen muutoksen hallintasuunnitelmaan.

Huomioimme asiakkaan valmiudet muutoksen läpivientiin viestintäsuunnitelmalla ja henkilöstön koulutussuunnitelmalla.

Muutoksen resursointisuunnittelulla varmistamme muutoksen aikaisten resurssien riittävyyden operatiiviseen toimintaan ja muutoksen läpivientiin.

Muutosprosessissa tuemme linjaorganisaatiota muutoksen läpiviennissä ja muutokseen liittyvien toimintaprosessien jalkauttamisessa.