Turvajärjestelmät

Suunnittelemme ja toteutamme organisatiollenne kulunvalvonta, kameravalvonta ja rikosilmoitinjärjestelmät. Integroimme ne yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutamme tehokaan valvomoympäristön. 

Laadimme valvontastrategian, ja huolehdimme, että valvontajärjestelmät on toteutettu siten, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla vyöhykeperusteista suojaamista.