Uhkien- ja riskienhallinta

Olemme kehittäneet menetelmän, jolla liiketoimintaan kohdistuvat uhat mallinnetaan, analysoidaan ja uhkia pienennetään systemaattisesti.

Laadimme ogranisaation toiminnan kannalta keskeiset uhkaskenaariot, ja varmistamme, että toimintaan liittyvät riskit ja niiden hallintatoimet tunnistetaan. Tehtävien analyysien perusteella muodostamme vaatimukset toiminnan kehittämiseksi.