Vyöhykeperusteinen suunnittelu

Suunnittelemme organisaationne ulko- ja sisätilat vyöhykeperusteisesti. Otamme huomioon toimintanne suojattavat arvot, ja määrittelemme soveltuvan vyöhykkeistyksen suojaamaan toimintaanne.

Määrittelemme organisaationne tilaluokat ja laadimme tilaluokille soveltuvat turvajärjestelyt. Suunnittelussa otamme huomioon tiloissa tapahtuvan toiminnan, tilojen rakenteet ja tiloihin liittyvät kulunhallinnan, videovalvonnan ja rikosilmoitinjärjestelmät.