Hankinnan tuki

Asiantuntijaamme avustavat organisaatiotanne hankkeen läpiviennissä. 

Avustamme organisaatiotanne hankintaprosessin eri vaiheissa aina hankkeen esiselvityksestä  hankeen käynnistämiseen saakka. 

Avustamme hankintamenettelyn valinnassatarjouspyynnön laadinnassa, tarjouspyynnön liitteiden muodostamisessa, vaatimusmäärittelyssä tavoiteaikataulun määrittelyssä sekä kustannusarvioinnissa.

Tuemme tarvittaessa myös sopimusten laadinnassa ja sopimuksen jalkauttamisessa hankkeeksi tai pojekteiksi.